Kontakt z kancelarią

Kancelaria Notarialna

Marta Przybyłowska - Notariusz

ul. Gdyńska 30, 83-330 Żukowo

tel: 58 350 88 94 lub 58 350 88 95

kom. 608 068 872

e-mail: notariusz@przybylowska.com.pl

Godziny otwarcia kancelari

Poniedziałek - Piątek: godz. 9:00 - 17:00

Inne godziny możliwe po wcześniejszym ustaleniu.

Witamy na stronie

Czynności sporządzane w Kancelarii Notarialnej:

  • sporządzanie aktów notarialnych
  • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
  • sporządzanie poświadczeń
  • doręczanie oświadczeń
  • spisywanie protokołów
  • sporządzanie protestów weksli i czeków
  • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych
  • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów
  • sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów
  • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów

Notariusz powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).

Notariusz  jest  osobą zaufania publicznego, a czynności przez niego dokonane mają charakter domumentu urzędowego.